Concentreren en de invloed van zintuiglijke prikkels

Is concentratie ook voor jou zo iets vluchtig, iets wat komt en gaat? 

Iedereen heeft wel eens last om zich te concentreren. Als dit je leven negatief beïnvloedt is het belangrijk om eens stil te staan bij wat er dan gebeurd: komen er te veel of te weinig prikkels binnen? 

Concentratie

Concentratie is het intensief richten van de aandacht op iets of iemand. 

Het komt je van pas tijdens je werk en heel wat activiteiten in je dagelijks leven. Als jij je kan concentreren op een taak, krijg je heel wat meer gedaan in minder tijd dan wanneer je dit niet lukt. Het is dan ook geen uitputtingsslag. 

Allereerst is hiervoor een zekere alertheid nodig. We moeten de nodige spanning kunnen opbouwen en wakker genoeg zijn. Als we moe zijn, ziek of bij emotionele problemen is het moeilijker om ons te concentreren, het vraagt dan veel meer energie of is zelfs nauwelijks mogelijk doordat de signalen vanuit ons lichaam eerst aandacht vragen. Het kan ook zijn dat bepaalde prikkels vanuit de omgeving je aandacht eisen waardoor je steeds weer uit je concentratie gehaald wordt. 

Concentreren kun je leren

Het is belangrijk om goede voorwaarden te scheppen en je eigen verloop van je aandacht te leren kennen. 

Je kan je enkel concentreren in een situatie die je als veilig ervaart. De stress die je ervaart bij een bedreiging doet je enkel dingen doen om je in veiligheid te brengen. Als je elke keer opschrikt van een rinkelende telefoon of als je geïrriteerd wordt door een collega die te dicht bij je zit, als je op elke beweging reageert … allerlei prikkels die voor ‘alarm’ zorgen kunnen een enorme impact op je hebben. 

Aan de andere kant moeten er ook genoeg prikkels binnenkomen of je valt slap, kan geen aandacht geven. Je zit dan te suffen boven je werk, kan je nog moeilijk oprichten. 

Als je weet op welke momenten van de dag je best je aandacht kan richten, kan je ervoor zorgen dat je op deze momenten taken doet waarvoor je sterke concentratie nodig hebt. 

Zorg er ook voor dat hetgeen waarop je je wil concentreren nieuw of spannend genoeg is. Een deel van de hersenen (Formatio Reticularis) dat hiervoor belangrijk is, wordt dan geactiveerd. Indien iets als saai ervaren wordt, krijgt dit deel van de hersenen het signaal: zak maar in. Je gaat dan bv. dromen of motorisch onrustig worden.  

Zoals bij vele dingen die we willen leren geldt ook hier: ‘oefening baart kunst’. Geef dus niet te snel op en bekijk je aandachtsverloop eens kritisch. 

Inzicht in je prikkelverwerking en beter concentreren. 

Als je inzicht hebt in welke prikkels je afleiden of voor onrust zorgen, kan je stilaan leren om met deze prikkels om te gaan zodat de hersenen de kans krijgen om nieuwe verbindingen te maken waardoor de tolerantie vergroot en je minder ‘gestoord’ of afgeleid wordt. Als je prikkels weghaalt, leer je de hersenen af om met die prikkels om te gaan en wordt je steeds gevoeliger voor dit soort prikkels.   

Mensen die snel inzakken en daardoor hun concentratie verliezen kunnen prikkels toevoegen. 

Heel veel succes met je concentratie en het op zoek gaan naar wat sensorische prikkels voor je kunnen betekenen, ook al ben je nu nog snel afgeleid 😊. 

Hartelijke groet
Inge

P.S. Heb je vragen of wil je graag kennismaken?

Boek dan hier een eerste babbeltje of wil je graag meer leren tijdens een opleiding bekijk dan de agenda.

Interessant voor jou…