Schrijven en tekenen

Tekenen en schrijven zijn op bepaalde vlakken verwant met elkaar.

Bij het tekenen en schrijven laten we een spoor na dat non-verbaal is.  Ieder mens heeft ook een eigen stijl. Dit laatste aspect komt vaak niet aan bod in ons onderwijs en kan juist een uitgangspunt zijn om plezier te hebben in tekenen en schrijven.

Bij het tekenen oefenen we al vaardigheden die we nodig hebben om vloeiend, vlot en pijnloos te kunnen schrijven.

Een snel en leesbaar handschrift ondersteunt kinderen in leersituaties om de inhoud te verwerken.

Bij sommige kinderen verlopen de processen om zich uit te drukken via tekenen en/of schrijven niet zo vlot. Dit kan een weerslag hebben op het welbevinden en leren van kinderen.

Indien u begeleiding wenst op dit vlak voor uw kind kijken we zowel naar de uitgangshouding als het teken/schrijfproces alsook het materiaal waarmee gewerkt wordt.