Rekenen

Rekenproblemen – rekenstoornissen.

Kinderen die problemen ondervinden met rekenen of een rekenstoornis (dyscalculie) hebben, kunnen begeleid worden.
We bekijken wat ze wel al kunnen, hoe zij werken bv. of ze gemakkelijker informatie opnemen via visuele steun (een tekening, een geschreven nota, … ) auditieve steun (tegen zichzelf praten, uitleg die mondeling gegeven wordt, … ) of beweging (in de ruimte bewegen, zelf noteren, … ) nodig hebben.

De ouders of begeleiders worden steeds nauw betrokken bij de therapie indien ze dit wensen.
Het is ook afhankelijk van de leeftijd, het niveau van het kind en wat we als doel stellen hoe de samenwerking zal verlopen. Dit bekijken we samen in de eerste sessie en sturen we nadien bij waar nodig.

Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen.

Als het rekenproces bij je kind niet zo vlot verloopt, wat kan je doen als ouder? 7 tips

Blog zie https://www.ergopraktijk.be/2019/03/19/als-het-rekenproces-bij-je-kind-niet-zo-vlot-verloopt-wat-kan-je-doen-als-ouder-7-tips/