Kindertolk

Kindertolk? Present Child Methode®?

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we eerst onderzoeken en kijken of er niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd” – C.G. Jung

Heb jij er al eens bij stil gestaan wat je kind je via zijn gedrag vertelt over jouw leven?

Kinderen en ouders hebben een gevoelsverbinding met elkaar. Daardoor voelt een kind intuïtief aan, zonder het te beseffen, hoe het met zijn ouder(s) gaat. Via hun, gedrag spiegelen kinderen boodschappen.

Kinderen voelen bij hun ouders wat ze niet voelen bij de buurman/buurvrouw. Ouders voelen bij hun kind wat ze niet voelen bij het buurkind. Ouders en kinderen zijn a.h.w. met een zieldraad verbonden. Ze willen elkaar gelukkig zien.

De methode” kindertolk” brengt een geschenk naar boven via het verhaal dat een ouder vertelt over iets wat de ouder raakt bij zijn kind, iets waar de ouder zich misschien al langer zorgen over maakt of over ergert.
Door het verhaal te vertalen naar een boodschap aan de ouder en het tot in de essentie te laten voelen, kan dit getransformeerd worden. Zo helpt een Kindertolk® de kinderen door de ouder te ondersteunen, zodat kinderen meer zichzelf kunnen zijn en de ouder zijn kwetsuren kunnen los laten.
De bewustwording en de veranderingen die de ouders in hun eigen leven gestalte geven, worden door de kinderen geregistreerd. De problemen van jouw kind verbeteren of verdwijnen. Zij hoeven hun boodschap niet langer kenbaar te maken. Als ouder wordt je een liefdevollere, krachtigere en evenwichtigere opvoeder.

Er zijn een aantal voordelen aan het werken met een kindertolk:
• Je komt als ouder alleen, je hoeft je kind dus niet te belasten.
• Het is geschikt voor kinderen in alle leeftijdsgroepen
• Zowel ouder als kind voelen het effect in hun leven.
• De trajecten zijn kortdurend en kennen langdurige resultaten.
• De methode werd al in 1994 ontwikkeld door Janita Venema en wordt elke dag toegepast in België, Nederland alsook internationaal.

Vaak komt de ouder die vertelt zelf in proces naar individuele groei, door de vertaling van hun verhaal krijgt de ouder een boodschap van zijn kind. Als dit doorvoeld en begrepen wordt, nodigt het uit om hiermee aan de slag te gaan.
Soms lukt dit hen op eigen kracht en soms is het aan te bevelen om dit samen te doen met een hulpverlener.

Hoe werkt het?
Standaard zijn er 3 afspraken van ongeveer een uur:

  • Bij de eerste afspraak krijg je de kans om te vertellen over datgene waarover je je zorgen maakt bij je kind. Dit gesprek verloopt aan de hand van enkele vragen die de kindertolk stelt. Je maakt je – misschien al heel lang – zorgen om je kind, soms heb je al veel geprobeerd en geen oplossing gevonden.
  • Nadien zal de kindertolk in alle rust een vertaling maken. Dit zie je dus niet.
  • Bij het tweede gesprek zal de kindertolk de vertaling of boodschap van je kind duidelijk maken in een teruggeefgesprek.
  • Het derde gesprek dient om de veranderingen bij jou en je kind te overlopen, waar nodig nog iets toe te voegen en te kijken of er nog verdere opvolging nodig blijkt.
    Volgende sessies gebeuren in overleg, wanneer hier een wens of nood voor is.

Vaak komen volwassenen hier zelf in proces naar individuele groei, ze hebben de boodschap van het kind begrepen en ervaren. Ze kunnen niet anders dan hiermee aan de slag te gaan. Soms lukt hen dit door de 3 standaardsessies, soms is het raadzaam om dit samen te doen met een hulpverlener.

Bij welk gedrag kan je bij een kindertolk terecht?
Van leer- en ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen, communicatieproblemen tot lichamelijke klachten of ziekte zoals bv.
• prikkelgevoeligheid, sensorische problemen
• reken, spellings- en/of leesproblemen
• ADHD, autisme
• faalangst
• te weinig uitdaging
• pesten/gepest worden
• onzekerheid, onrust, angsten
• dromerigheid
• veel huilen
• ruzie met broers/zussen, ouders, vriendjes, …
• jaloezie
• geslotenheid
• er komt op school niet uit wat er in zit
• niet zindelijk worden
• slecht eten, slapen of groeien
• vermoeidheid
• verkoudheden, hoofdpijn, koorts, ontstekingen
• allergie, eczeem, verstopping

P.S. Deze methode vervangt geen medische behandeling, het is de bedoeling om inzichten mee te geven die de groei/ontwikkeling van ouder en kind bevorderen.