Kinderen

Als ons kind zich niet zo goed voelt of zich niet ontwikkeld zoals men verwacht, dan kan het zinvol zijn om eens te bekijken of we hen kunnen ondersteunen

  • via hun motoriek: fijne en grove. Sensomotoriek. Psychomotoriek. Motorische vaardig zijn geeft een basis om ons goed in ons lichaam te voelen.
  • bij schoolse vaardigheden zoals rekenen.

Voor de begeleiding van kinderen werk ik graag samen met de ouders en indien gewenst met de leerkrachten of andere begeleiders. Ik vind het belangrijk om informatie uit te wisselen zodat het proces past bij het gezin/de omgeving waarin het kind leeft.

Ouders of een andere begeleider mogen dan ook aanwezig zijn bij de therapie.